Блог

Конкурс від ТМ «Хуторок»

Офіційні правила (надалі – «Офіційні правила»)
Конкурсу від Торгової марки «Хуторок» (надалі –Конкурс)

1. Загальні положення
1.1. Виконавцем Конкурсу є ТОВ «С- Транс» (надалі — Виконавець) який виробляє продукцію під ТМ «Хуторок». Місцезнаходження Виконавця: 63403, Харківська обл, м. Зміїв, Таранівське шосе, 5.
1.2. Конкурс проводиться з метою популяризації продукції під ТМ «Хуторок». Конкурс не є лотереєю чи азартною грою.
2. Термінологія та поняття, які використовуються в даних офіційних правилах:
2.1. Соціальні мережі – маються на увазі соціальні мережі facebook та instagram.

3. Учасники Конкурсу
3.1. Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, та який ретельно виконав всі дії та умови, необхідні для участі в Конкурсі, зазначені в цих Правилах (надалі – Учасник або Учасники) і мають зареєстровані акаунти в соціальних мережах.
3.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Конкурсі:
— працівники та представники Виконавця Конкурсу та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції;
— чоловік або дружина осіб, перелічених в першому абзаці п. 3.2. цих правил, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба);

4. Тривалість Конкурсу та територія її проведення
4.1. Конкурс триває з у період з 11 березня 2020 р. по 27 березня 2020 р. включно.
4.1.1. Визначення переможців і оголошення результатів конкурсу відбудеться 27 березня 2020 о 18:00 в соціальних мережах facebook та instagram.
4.2. Конкурс проводиться серед мешканців м. Харкова і Харківської області.

5. Участь у Конкурсі
5.1. Для участі в Конкурсі Учаснику необхідно здійснити наступні дії:
5.1.1 для Facebook:
Для того, щоб прийняти участь в конкурсі потрібно:
— Зробити репост  запису про конкурс на свою сторінку.
-Поставити «Подобається» сторінці Молочна продукція ТМ «Хуторок» (httpss://www.facebook.com/khutorokua/)
5.1.2 для Instagram:
Для того, щоб прийняти участь в нашому конкурсі потрібно:
— Бути підписаним на нас: httpss://www.instagram.com/khutorokua/
— Поставити лайк публікації конкурсу
— Відмітити в коментарях двох друзів
5.2. Виконавець не несе відповідальності за технічні збої, пов’язані з роботою мережі інтернет та роботи серверів соціальних мереж.
5.3. За неможливість учасника взяти участь у заходах в рамках Конкурсу з причин, які не залежать від Виконавця.

6. Права та обов’язки Учасника Конкурсу
6.1. Права Учасника Конкурсу:
6.1.1. Ознайомитись з офіційними правилами Конкурсу.
6.1.2. Брати участь в Конкурсі у порядку, визначеному цими Правилами.
6.1.3. Отримувати інформацію про зміну Правил Конкурсу.
6.2. Обов’язки Учасника Конкурсу:
6.2.1. Виконувати умови цих правил Конкурсу.
6.3.  Надати Виконавцю права на використання його зображення, персональних даних, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього, пов’язаних з його участю в Конкурсу під час розповсюдження рекламної інформації про Конкурс на необмежений термін та без обмеження території та без виплати будь-яких винагород за таке використання.
6.4. У разі виграшу надати Виконавцю копія паспорту та ідентифікаційного коду.

7. Права та обов’язки Виконавця Конкурсу.
7.1. Обов’язки Виконавця:
7.1.1. Провести Конкурс у відповідності з цими Правилами.
7.1.2. Видати приз/заохочення переможцям Конкурсу, які виконали всі умови цих Правил.
7.2. Права Виконавця:
7.2.1. Виконавець Конкурсу користується усіма Правами, передбаченими цими Правилами та чинним законодавством України.
7.2.2. Відмовити у видачі Заохочення Учаснику, який не виконав всі умови вказані в цих Правилах правильно та у повному обсязі.
7.2.3. Відмовити у видачі Заохочення Учаснику, який не відповідає вимогам цих Правил.
7.2.4. Виконавець залишає за собою право вимагати додаткові документи, що ідентифікують особистість для отримання заохочень.

8. Способи та порядки інформування Учасників Конкурсу про строки та умови її проведення
8.1. Інформування Учасників Конкурсу та потенційних Учасників Конкурсу про умови участі, продовження строку та інших змін, будуть здійснюватись в Соціальних мережах.
8.2. Правила та умови Конкурсу можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем  протягом усього терміну проведення Конкурсу. Зміна та/або доповнення Правил та умов Конкурсу можливі у випадку їхнього затвердження Виконавцем та оприлюднення у порядку, що визначений для інформування про умови участі в Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

9. Порядок визначення Учасників Конкурсу, які мають можливість отримати один із подарунків/заохочень.
9.1. Визначення Учасників Конкурсу, які матимуть право стати переможцями:
переможцями можуть стати користувачі, які мають загальнодоступний профіль, реальне фото на аватарі та знаходяться в Харкові або Харківській області.
9.1.2. Переможці будуть визначені за допомогою сервісу httpss://www.random.org/

10. Порядок отримання подарунку/заохочення.
10.1. Виконавець надає 2 подарунки —Крапельну кавоварку Electrolux EKF3330, по одній для кожної з соціальних мереж.
10.2. Для підтвердження свого права на отримання одного із подарунків, які зазначені в п. 10.1. цих правил, Учасник Конкурсу якого визнано переможцем, повинен протягом 5 (п’яти) робочих днів після надсилання йому повідомлення про визначення його Власником відповідного подарунку, надіслати в електронному листі за адресою marketing@inmilkco.com.ua такі дані:
— номер власного мобільного телефону;
— прізвище, ім’я, по-батькові;
— скан-копію або чіткі фото власного паспорту громадянина України, а саме, сторінок 1, 2, 3, 4 та сторінку з відміткою про місце реєстрації або скан-копію паспорта у формі ID-картки з обох сторін з довідкою про місце реєстрації;
— скан-копію або чітке фото особистої довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) (у разі наявності);
— повну адресу проживання для надсилання подарунка з обов’язковим зазначенням поштового індексу.
10.3. Відповідні подарунки, будуть надіслані за рахунок Виконавця послугами кур’єрської служби на склад-представництво кур’єрської служби у місті, де проживає Учасник Конкурсу або за допомогою Укрпошти, якщо у місті відсутній склад-представництво кур’єрської служби, та у разі виконання відповідним учасником усіх умов цих правил.
10.4.У випадку, якщо учасник, який отримав право на отримання відповідного подарунку не надасть іншу, можливу для доставки, адресу протягом 10 календарних днів з дати оголошення виграшу, такий учасник втрачає своє право на отримання такого подарунку і не має права на будь-яке відшкодування з боку Виконавця.
10.5. Будь-які додаткові витратиУчасника, пов’язані з отриманням такого подарунку, не компенсуються Виконавцем Конкурсу.
10.6. Грошовий еквівалент вартості подарунку не виплачується.
10.7. Зобов’язання Виконавця по врученню подарунку вважаються виконаними з моменту передачі відповідних подарунку для відправки кур’єрській службі або компанії УкрПошта.

11. Інші умови
11.1. Подарунки не видаються, якщо Учасник Конкурсу не виконує вимоги цих правил.
11.2. Рішення Виконавця з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Конкурсу, є остаточними та перегляду і оскарженню не підлягають.
11.3. Виконавець залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі подарунку учаснику:
11.3.1. Якщо учасник  надав Виконавцю не всю інформацію, передбачену цими Правилами;
11.3.2. Якщо Учасник порушив інші положення цих правил, а також в інших умовах, передбачених чинним законодавством України;
11.3.3.. Якщо у Виконавця виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в акції такого Учасника.
11.4. Виконавець не несе відповідальності за технічні неполадки, пов‘язані з реєстрацією Учасників.
11.5. Виконавець залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які інші контакти з Учасниками Конкурсу.
11.6. Правилами Конкурсу не передбачене зберігання незатребуваного подарунку і можливість їх видачі по закінченню строків, передбачених даними Офіційними Правилами. Всі незатребувані подарунки залишаються у Виконавця і можуть бути використані на його власний розсуд.
11.7. Зобов‘язання Виконавця відносно якості подарунків, передбачених в цих Правилах, обмежені гарантіями, представленими їх виробниками.
11.8. Учасник, беручи участь в Конкурсі, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами і свою цілковиту та безумовну згоду з ними.
11.9. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим погоджується і письмово надає свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Виконавцем, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем  та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”.
11.10. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Конкурсу не може здійснюватися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Виконавцем, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Конкурсу, Виконавець може на власний розсуд скасувати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Конкурсу, або ж визнати недійсними будь-які результати.
11.11. Усі результати Конкурсу та рішення Виконавця є остаточними і оскарженню не підлягають.

12. Персональні дані
12.1. Учасник  діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник  бере на себе всі ризики щодо відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Конкурсі та отриманням подарунку.
12.2. Під час участі в Конкурсі Учасники  самостійно вводять свої персональні дані, а саме: ім’я, контактний телефон, інше. Інформація, що надається, відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.
12.3. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник засвідчує і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Виконавцем  на його розсуд будь-якими способами з маркетинговою, інформаційною, рекламною та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, але не обмежуючись, для проведення цієї Акції згідно з офіційними правилами .
12.4. Права Учасника як суб’єкта персональних даних. Учасник має право:
— на отримання відомостей про місцезнаходження Виконавця як володільця/розпорядника його персональних даних;
— вимагати від Виконавця як власника/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;
— застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
12.5. Обробка персональних даних може здійснюватися Виконавцем самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.
12.6. Виконавець гарантує, що особисті дані та ідентифікаційний номер Учасника, одержані ним відповіднодо цих Правил, будуть використані виключно для сплати установлених законодавством податків, звітності перед ДПСУ та оформлення доставки відповідних подарунків, і не будуть використані (в т. ч. розголошені) з будь-якою іншою метою, що суперечить законним правам та інтересам Учасника.

13. Інформація для контактів
13.1. Служба підтримки конкурсу мобільний телефон +380503583415 або електронна пошта marketing@inmilkco.com.ua